Over Ons

About images

Wijkzorg Nederland is een maatschappelijk betrokken organisatie die al ruim 10 jaar voor u klaar staat. Wij zijn toegankelijk voor iedereen, jong of oud, autochtoon of allochtoon, chronisch ziek of tijdelijk gehandicapt, ongeacht cultuur of geloofsovertuiging. Wij streven ernaar te voorzien in de wensen en behoeften van de klant, door te werken met vaste zorgverleners die de situatie van de klant kennen en die letterlijk en figuurlijk de taal van de klant spreken.

De verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden van Wijkzorg Nederland bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, geven van injecties, plaatsen van katheters, advies bij hulpmiddelen, medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.

De medewerkers van Wijkzorg Nederland houden zeer bewust rekening met de normen en waarden in de verschillende culturen. Wij willen met name mensen met een niet-westerse achtergrond helpen toegang te krijgen tot de gewenste zorg. Wij werken met professionals die vanuit betrokkenheid, aandacht en respect verbindingen weten te leggen met de cliënt. Het doel is bij te dragen aan de zelfstandigheid van de cliënt in diens multiculturele context. Wijkzorg Nederland werkt nauw samen met andere organisaties om zoveel de cliënt in hun wensen en behoeften tegemoet te komen.

De kosten voor thuiszorg worden vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wij zijn 7/24 bereikbaar en hebben geen wachtlijsten!

Wij onderscheiden ons door te denken vanuit de klant en niet vanuit de organisatie!

Thuiszorg

Persoonlijke Verzorging

Wij kunnen u een helpende hand bieden.

Verpleging

Wij kunnen u bijstaan bij uw ziekte.

Begeleiding

Wij willen u met alle liefde ondersteunen.

Huishouden

Wij staan klaar om uw taken over te nemen.